Mimo ogromnej tremy występ udał się znakomicie a oklaskom nie było końca.

gallery1