• Uczymy się znaczenia konceptu good and bad behaviour (dobre i złe zachowanie)
 • Śpiewamy i odgrywamy piosenkę The good and bad behaviour
 • Zabawa przy piosence Look after your (pencils, crayons, rubbers and books),

Put away your ..., please.

Język angielski - listopad 2016

 

 • Poznajemy bohaterów książki Captain Jack, Katie, Dunny, Fluffy
 • Poznajemy kolory
 • Uczestniczymy w zabawie What's missing?
 • Śpiewamy i odgrywamy piosenkę The colours song.

GRUPA III JĘZYK ANGIELSKI

GŁÓWNE CELE NAUCZANIA:

 • zaznajomienie się z   postaciami
 • podawanie swojego imienia
 • śpiewanie i odgrywanie piosenki
 • zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie
 • uczestniczenie w grach i zabawach
 • rozpoznawanie różnic pomiędzy Hello i Bye-bye
 • rozpoznawanie kolorów
 • liczebniki 1-6

 • Słuchamy i odgrywamy historyjkę obrazkową It's story time!
 • Interesujemy się tym, co zdarzy się w historyjce obrazkowej i piosence
 • Chętnie bierzemy udział w wykonywaniu zadań w kartach pracy

Język angielski - październik 2016

GŁÓWNE CELE NAUCZANIA:

 • identyfikowanie i reagowanie na nowe słownictwo
 • śpiewanie i odgrywanie piosenki
 • reagowanie na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach
 • słuchanie i odgrywanie historyjki
 • zrozumienie konceptu big and small
 • rozróżnianie słownictwa związanego z częściami ciała oraz higieną osobistą
 • fonetyka: rozpoznawanie oraz ćwiczenie dźwięku /f/
 • reagowanie na polecenia
 • uczestniczenie w grach i zabawach oraz ćwiczenia TPR
 • rozumienie jak ważna jest higiena osobista
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych