Język angielski grupa IV - listopad 2016

 • Wykonujemy planszę do gry i wykorzystujemy ją w zabawach językowych
 • Zabawa MINIBASKETBALL - pokazujemy karty obrazkowe z wybranych kategorii i nazywamy po angielsku ilustrację na karcie wrzucając przy tym woreczki do właściwego kosza.

Grupa IV - listopad 2016

GŁÓWNE CELE NAUCZANIA:

 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji i stanów
 • Pytanie o samopoczucie
 • Odpowiadanie na pytanie o samopoczucie
 • Opisywanie swojego samopoczucia
 • Śpiewanie i odgrywanie piosenek
 • Słuchanie historyjki ze zrozumieniem

Język angielski grupa IV - październik 2016

 • Identyfikujemy i reagujemy na nowe słowa i zwroty związane z kolorami oraz liczbami
 • Słuchamy historyjki obrazkowej wspomaganej płytą audio, obrazem, mimiką oraz gestem
 • Prowadzimy krótkie dialogi pomiędzy sobą dotyczące: przedstawienia się w języku angielskim, samopoczucia oraz pogody

Język angielski - październik 2016

 

GŁÓWNE CELE NAUCZANIA:

 • rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami
 • podawanie swojego wieku
 • przedstawianie się
 • liczenie po angielsku do dziesięciu
 • śpiewanie i odgrywanie piosenek

 • Poznajemy bohaterów książki Happy, Kate, Nate and Fred
 • Współpracujemy z książką (Pupils Book)
 • Identyfikujemy i reagujemy na nowe słowa i zwroty podczas zabawy ruchowej "Happy Campers".

GRUPA IV - JĘZYK ANGIELSKI

 

JĘZYK ANGIELSKI - MIESIĄC WRZESIEŃ 2016

GŁÓWNE CELE NAUCZANIA:

 • przywitanie i pożegnanie się po angielsku
 • przedstawienie się
 • odpowiedź na pytanie o samopoczucie
 • poznanie bohaterów książki
 • poznanie liczebników 1-10
 • zapytanie kogoś: o imię, o wiek
 • poznanie słów związanych z jesienią, określeń jesiennej pogody