06_15_Dzień Dziecka -"Dorośli Dzieciom", obejrzenie inscenizacji wiersza " Rzepka" J. Tuwima w wykonaniu personelu przedszkola i wspólna zabawa taneczna.