RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W NOWOGARDZIE

Przewodnicząca Rady Rodziców: Sylwia Młynarska
Wiceprzewodniczący: Daria Pelc
Skarbnik: Żaneta Jakubowska
Sekretarz: Marta Wronka