RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W NOWOGARDZIE

 
PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW: RÓŻA TROJANOWSKA
SKARBNIK: RÓŻA TROJANOWSKA
PROTOKOLANT: MARTA WRONKA
 
PONADTO RADA WYBRAŁA ZE SWEGO SKŁADU KOMISJĘ REWIZYJNĄ W SKŁADZIE:
 
PRZEWODNICZĄCY : JOANNA OLECHNOWICZ
WICEPRZEWODNICZĄCY: MARTA ŻETECKA- KRUGŁA
SEKRETARZ: PATRYCJA SKOWROŃSKA
 
CZŁONKAMI RADY ZOSTALI:
  1. MICHALINA SERDYŃSKA
  2. AGNIESZKA KURIATA
  3. PIOTR CHORĄŻYCZEWSKI
  4. ALEKSANDRA NIZIŃSKA