Zgodnie z zarządzeniem nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.02.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Tadeusza Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022
Dzieci rocznik 2018 - 25 miejsc
Dzieci rocznik 2015 - 2 miejsca
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka od 12.02.2021r.do 12.03.2021r. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak Nr telefonu: 913926287

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak

 

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie ul: T. Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2020/2021
-dzieci rocznik 2017 ( 20 miejsc)
-dzieci rocznik 2016 ( 5 miejsc) 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki nr telefonu: 913926287.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie ul. Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację dzieci rocznika 2015 na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki nr telefonu: 91 39 26 287

dyrektor
Elżbieta Majchrzak

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że Przedszkole Miejskie nr 4
przy ulicy T. Kościuszki 3 w Nowogardzie
rozpoczyna rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018.


Zapraszam rodziców do składania wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci urodzonych w latach 2011, 2012, 2013, 2014.

Rekrutacja będzie trwała do 31 marca 2017.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola tel. 91 39 26 287

 

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Przedszkola: Elżbieta Majchrzak

 

 

Informujemy rodziców, że w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 zostaje zniesiona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku 6 lat
- ( roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka”).

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku od 3 do 5 lat nie ulega zmianie.

 

Informujemy również, iż ulega zmianie forma i termin płatności za pobyt
i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłaty dokonujemy za miniony miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca
(np. do 10 lutego za miesiąc styczeń)

Opłaty dokonujemy tylko na konto;

 

WZÓR:

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

ul. 3-go Maja 6

72-200 Nowogard

 

Nr konta: 98124038841111000042096654

 

np. Marek Kowalski (imię i nazwisko dziecka)

P4 opłata za miesiąc 01/2017

kwota.....

 

 

UWAGA!!!

Należy wpłacać tylko taką kwotę, która widnieje na liście opłat.