ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM BURMISTARZA NOWOGARDU Z DNIA 31.01.2022
W DNIACH OD 08.04.2022 DO 15.04.2022 
prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 02 03

Zgodnie z zarządzeniem nr 9/2022 Burmistrza Nowogardu z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Tadeusza Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2022/2023
Dzieci rocznik 2019 - 25 miejsc
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka od 11.02.2022r.do 11.03.2022r.

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem czynności. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak Nr telefonu: 913926287

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak

 załączniki:

Zgodnie z zarządzeniem nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.02.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Tadeusza Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022
Dzieci rocznik 2018 - 25 miejsc
Dzieci rocznik 2015 - 2 miejsca
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka od 12.02.2021r.do 12.03.2021r. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak Nr telefonu: 913926287

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak

 

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie ul: T. Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2020/2021
-dzieci rocznik 2017 ( 20 miejsc)
-dzieci rocznik 2016 ( 5 miejsc) 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki nr telefonu: 913926287.