Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie ul: T. Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2020/2021
-dzieci rocznik 2017 ( 20 miejsc)
-dzieci rocznik 2016 ( 5 miejsc) 

Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki nr telefonu: 913926287.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie ul. Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację dzieci rocznika 2015 na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowych informacji udziela dyrektor placówki nr telefonu: 91 39 26 287

dyrektor
Elżbieta Majchrzak

Zarządzenie Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że Przedszkole Miejskie nr 4
przy ulicy T. Kościuszki 3 w Nowogardzie
rozpoczyna rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018.


Zapraszam rodziców do składania wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci urodzonych w latach 2011, 2012, 2013, 2014.

Rekrutacja będzie trwała do 31 marca 2017.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola tel. 91 39 26 287

 

Serdecznie zapraszam
Dyrektor Przedszkola: Elżbieta Majchrzak

 

 

Informujemy rodziców, że w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 zostaje zniesiona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku 6 lat
- ( roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka”).

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku od 3 do 5 lat nie ulega zmianie.

 

Informujemy również, iż ulega zmianie forma i termin płatności za pobyt
i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłaty dokonujemy za miniony miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca
(np. do 10 lutego za miesiąc styczeń)

Opłaty dokonujemy tylko na konto;

 

WZÓR:

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

ul. 3-go Maja 6

72-200 Nowogard

 

Nr konta: 98124038841111000042096654

 

np. Marek Kowalski (imię i nazwisko dziecka)

P4 opłata za miesiąc 01/2017

kwota.....

 

 

UWAGA!!!

Należy wpłacać tylko taką kwotę, która widnieje na liście opłat.

Szanowni Rodzice
Uprzejmie informuję, że Przedszkole Miejskie Nr 4 przy ulicy T. Kościuszki 3 w Nowogardzie rozpoczyna rekrutację dzieci na rok szkolny 2016/2017. Zapraszam rodziców do składania wniosków o przyjęcie do przedszkola dzieci urodzonych w latach 2010, 2011, 2012, 2013.
Rekrutacja będzie trwała do 31 marca.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Tel. 91 39 26 287

Serdecznie zapraszam
Dyr. Przedszkola Elżbieta Majchrzak