Zgodnie z zarządzeniem nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.02.2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Tadeusza Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022
Dzieci rocznik 2018 - 25 miejsc
Dzieci rocznik 2015 - 2 miejsca
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka od 12.02.2021r.do 12.03.2021r. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak Nr telefonu: 913926287

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak