Informujemy rodziców, że w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 zostaje zniesiona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku 6 lat
- ( roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka”).

 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wieku od 3 do 5 lat nie ulega zmianie.

 

Informujemy również, iż ulega zmianie forma i termin płatności za pobyt
i wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Opłaty dokonujemy za miniony miesiąc, do 10 dnia następnego miesiąca
(np. do 10 lutego za miesiąc styczeń)

Opłaty dokonujemy tylko na konto;

 

WZÓR:

 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

ul. 3-go Maja 6

72-200 Nowogard

 

Nr konta: 98124038841111000042096654

 

np. Marek Kowalski (imię i nazwisko dziecka)

P4 opłata za miesiąc 01/2017

kwota.....

 

 

UWAGA!!!

Należy wpłacać tylko taką kwotę, która widnieje na liście opłat.