W kuchni – rozmowa kierowana na podstawie wiersz

Należy przeczytać dziecku wiersz Anny Rżysko-Jamrozik „W kuchni”. Następnie poproś dziecko, aby odpowiedziało na pytania: Kto jest bohaterem wiersza?; Jakie urządzenia kuchenne występowały w wierszu?; Jakie odgłosy było słychać w kuchni?

 Wyliczanka z członkami rodziny 

W tej wyliczance po kolei pokazujemy palce, każdy nasz palec obrazuje jednego członka rodziny. Zaczynamy od kciuka:
Ten pierwszy to dziadziuś, (pokazujemy kciuk)

NIEMOWLACZEK

Poproś dziecko by wzięło rożnej wielkości lalki i waciki, które będą imitowały gąbkę. Powiedz, by wyobraziło sobie,...