Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom spełnienia marzeń, uśmiechu oraz kolorowych prezentów.

     Kochane Przedszkolaki, z okazji Waszego święta życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego, uśmiechu od ucha do ucha od rana do wieczora, nieustannego odkrywania piękna i wspaniałości świata, rozwijania swoich licznych talentów.

Życzą:

DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

Drodzy Rodzice!

Miejskie Przedszkole nr 4  w Nowogardzie wznawia swoją działalność od dnia 25 maja 2020r.

Proszę rodziców o zapoznanie się z:

PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA I ZASADAMI FUNKCJONOWANIA Miejskiego Przedszkola nr 4 w Nowogardzie w czasie trwania stanu pandemii dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
(udostępnione na stronie internetowej)

Rodziców, którzy deklarują chęć  przyprowadzenia...

KROK PO KROKU:

  • Kryteria pierwszeństwa:

-  rozporządzenie MEN wskazuje , aby pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkoli uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  • Rodzic zobowiązany jest do podania stałych godzin odbioru i przyprowadzania dziecka do przedszkola.
  • Nie jest wskazane, aby rodzic wchodził do budynku przedszkola, dziecko będzie odbierane przez personel w wyznaczonych miejscach i taka sama procedura będzie obowiązywała przy odbiorze dziecka.
  • Dziecko wchodzi do przedszkola bez maseczki. Maseczkę zabiera rodzic. Dziecko ma codziennie przed wejściem mierzoną temperaturę./zgoda rodzica/
  • Rodzic przyprowadza...

             Po konsultacjach z dyrektorami placówek oświatowych gminy Nowogard, organ prowadzący podjął decyzję, że nie wznowi działalności przedszkoli.

Przedszkola pozostają zamknięte do 24 maja 2020.

                                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                                      Elżbieta Majchrzak