Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika w grupie dzieci 5 letnich Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Nowogardzie  informuje, iż dzieci tej grupy oraz personel podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 u stawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminach:

  • od 12.2020r. do 17.12.2020r. – 4 dzieci z bezpośredniego kontaktu w dniu 07.12.2020r.,
  • od 09.12.2020r. do 18.12.2020r. – 16 dzieci oraz 3 osoby personelu z bezpośredniego kontaktu w dniu 08.12.2020r.

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 14.12.2020 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję,:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Kościuszki 3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:

1.        Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań edukacyjno- wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2018 poz. 1900 z późn. zm.).

2.        W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1.        Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2.        Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

3.        Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Od dnia 2 listopada 2020r w związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WEJŚCIA do przedszkola rodziców i osób postronnych.

Dziś Dzień Bez Skarpetek, to święto, które ma zwrócić uwagę społeczeństwa na to, by dbać o stopy. A pomaga w tym chodzenie boso, które według specjalistów jest bardzo zdrowe. My dołączamy się dziś do obchodów i bawimy się dziś boso :)

10_21_bez_skarpetek

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, że zebranie organizacyjne odbędzie się 19.08.2020r (środa) o godz. 16.00.

W związku z panującą pandemią proszę o zachowanie bezpiecznych odległości oraz założenie maseczek.

Serdecznie zapraszam

wychowawca grupy

mgr Małgorzata Bienias