Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie świętowały Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF w swojej  placówce w dniu 20 listopada 2023 r.
20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W tym dniu nasze przedszkole włączyło się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowane przez UNICEF.
Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa. Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.
Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiło także nasze przedszkole, które zorganizowało w ramach tego dnia szereg działań w celu przybliżenia czym są prawa dziecka. Tego dnia nasze przedszkole udekorowane zostało pięknie w barwy koloru niebieskiego. Nasi wychowankowie oraz pracownicy również ubrani byli w kolorze niebieskim. Cała akcja rozpoczęła się na sali gimnastycznej naszej placówki gdzie zgromadziły się wszystkie grupy wiekowe.
Pierwszym punktem naszej akcji był występ dzieci z grupy sześciolatków podczas którego przedstawiły piękny układ z niebieskimi parasolkami do utworu M.Z. Tomaszewskiej „ Prawa dziecka”.
Następnie dzieci z wszystkich grup unosząc w górę niebieskie balony zaśpiewały wspólnie piosenkę „ Dziecka prawa”. Po części artystycznej dzieci czynnie przystąpiły do pracy plastycznej przypieczętowując poszczególne prawa umieszczone na dużym arkuszu papieru odciskiem swojej dłoni w kolorze niebieskim.
Na koniec wszyscy wyszliśmy do ogrodu przedszkolnego gdzie wszyscy ustawieni w kole, unosząc niebieskie balony i śpiewając piosenkę „Dziecka prawa” przyglądały się racom dymnym z których unosił się niebieski dym.
Gdyż tego dnia ważną rolę odgrywa kolor niebieski, który jest symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.
Ostatnim punktem naszego działania  w ramach obchodów „Miedzynarodowego Dnia Praw Dziecka” było uczestniczenie w przeglądzie zębów  w Dentobusie  w pełni wyposażonym mobilnym gabinecie stomatologicznym. Dzieci zaznajomiły się z profilaktyką stomatologiczną, przeprowadzono badanie kontrolne oraz przekazano informacje przedszkolakom jak  prawidłowo dbać o zęby. Natomiast rodzice otrzymali szczegółową ocenę stanu zębów dzieci wraz z dalszymi zaleceniami.

Z poważaniem koordynator
Elżbieta Majchrzak

2023 11 23 dyplom

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 LISTOPADA

2023 07 20 zdjecie

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do grupy trzylatków na spotkanie organizacyjne z wychowawcą grupy w dniu 27.06.2023 r o godzinie 16:00 .

Wychowawca grupy
Anna Owczarek

Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie informuje, iż zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok szkolny 2023/2024.

Wychowanie przedszkolne:

- od 16 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. rodzic (prawny opiekun) dziecka uczęszczającego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Nowogard składa deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego ( w sytuacji gdy chce, aby dziecko w dalszym ciągu uczęszczało do dotychczasowej placówki),
- od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.  rodzic (prawny opiekun) dziecka może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Wnioski składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały dotychczas do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Tadeusza Kościuszki 3 rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2023/2024:
Dzieci rocznik 2020 - 20 miejsc

Postępowanie rekrutacyjne zgodnie z harmonogramem czynności. Szczegółowych informacji udziela dyrektor przedszkola Elżbieta Majchrzak Nr telefonu: 913926287.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4
Elżbieta Majchrzak

załącznik:

 

Zakup nowych książek do naszej biblioteczkiPrzedszkole Miejskie nr 4 informuje iż pozyskało środki w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 3. Kwota przyznanego nam wsparcia finansowanego ze środków budżetu państwa to 3000 zł, wkład własny organu prowadzącego - Gmina Nowogard to 750 zł, co razem stanowi 3750 zł na zakup nowych książek do naszej biblioteczki. W związku z tym wzbogacona została w nowości wydawnicze nasza przedszkolna biblioteczka.