Drodzy Rodzice!

Miejskie Przedszkole nr 4  w Nowogardzie wznawia swoją działalność od dnia 25 maja 2020r.

Proszę rodziców o zapoznanie się z:

PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA I ZASADAMI FUNKCJONOWANIA Miejskiego Przedszkola nr 4 w Nowogardzie w czasie trwania stanu pandemii dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
(udostępnione na stronie internetowej)

Rodziców, którzy deklarują chęć  przyprowadzenia...   swojego dziecka w dniu 25 maja 2020 oraz rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu i nie przyprowadzą dziecka do przedszkola  proszę o informację: telefoniczną , lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na odległość z  wychowawcami oddziałów  do dnia 22.05.2020 do godz.12.00

Proszę o pobranie ze strony internetowej przedszkola – zakładka „ Informacje” druku oświadczenia i przekazanie wypełnionego formularza pracownikowi przedszkola , przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Rodzice, którzy będą zainteresowani przyprowadzeniem dzieci w kolejnych dniach proszę poinformować wychowawcę lub dyrektora o tym fakcie 3 dni przed jego przyjściem. Obowiązuje przekazanie  oświadczenia  pobytu j.w.

Informuję ponadto , że przedszkole będzie dysponowało ograniczoną ilością miejsc zgodnie z wytycznymi GIS.

W razie większej liczby dzieci , których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola , niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasady, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujący zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Majchrzak