Drukuj

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z dzieci uczęszczającego do Miejskiego Przedszkole nr 4 w Nowogardzie informuje, iż grupa 6 latków oraz 3 pracowników (lista osób ustalona w placówce) podlega obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie:

 

od 17.02.2021 r. do 26.02.2021 r. – 17 dzieci,

od 13.02.2021 r. do 22.02.2021 r. – 2 dzieci,

od 16.02.2021 r. do 25.02.2021 r. – 2 dzieci,

od 17.02.2021 r. do 26.02.2021 r. – 2 pracowników

od 16.02.2021 r. do 25.02.2021 r. – 1 pracownik

 

 

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 18.02.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

 

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie tak postanowi.

 

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

 

Jednocześnie informuję, iż nie poddanie się obowiązkowi kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny, w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca kwarantanny.                                                                                        

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej placówki, a także przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci oraz nauczycielom.

 

 

 

 

 

Goleniów, dnia 18.02.2021 r.