Dzień Mamy i Taty

Mama i Tata to najważniejsze słowa w życiu dziecka. Są one uosobieniem ciepła, miłości, bezpieczeństwa i troski. Dlatego pielęgnowanie oraz umacnianie więzi między dziećmi i rodzicami jest rzeczą  niezmiernie ważną.
W obecnej sytuacji pandemii koronawirusa, wspólne świętowanie nie jest możliwe. Jednak to, 26 maja 2021 roku  dzieci przedstawiły program artystyczny  z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Wierszami, piosenkami, oraz tańcami dziękowały im za okazywaną miłość i trud wychowania.