06_21_"Sadzenie drzewek i krzewów na Placu Szarych Szeregów" - 17.06.2022r