KADRA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4

 1. mgr Elżbieta Majchrzak - dyrektor przedszkola
 2. Alina Demianiuk – społeczny zastępca dyrektora
 3. mgr Dorota Kiełbasa- Raczyńska
 4. mgr Małgorzta Bienias
 5. mgr Katarzyna Rogowska
 6. mgr Anna Owczarek
 7. Kinga Soroczyńska

Dodatkowo w naszym przedszkolu nauczycielki posiadają kwalifikacje do nauczania:

 • mgr Małgorzta Bienias
  - „Logopedia Szkolna – Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”,
  - Plastyka
 • mgr Anna Owczarek
  - „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • mgr Katarzyna Rogowska
  - „Oligofrenopedagogika”

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Elżbieta Pich intendent
 2. Aneta Kamińska kucharka
 3. Krystyna Dobrowolska - Kucharska
 4. Wiesław Juszczyk elektryk
 5. Mirosław Chałupniczak konserwator
 6. Paulina Gruchała woźna oddziałowa
 7. Edyta Łuczak woźna oddziałowa
 8. Anna Tarnowska woźna oddziałowa
 9. Justyna Klein woźna oddziałowa